СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ НА ИЗЛОЖЕНИЯ

Можем да окажем съдействие и да направим пълна организация по посещения на винени изложения – транспорт и настаняване, регистрация и пропуски, съпровождане и преводи, работни срещи и посредничество при договаряне и сделки.