РАЗРАБОТВАНЕ НА ЧАСТНИ МАРКИ И ЕТИКЕТИ

Нашият екип има огромен опит в разработката на етикети и марки за вино и алкохолни продукти, който се отнася не само до дизайна, но и до законовите изисквания. Сътрудничим си с някои от утвърдените дизайнери в тази област, с което гарантираме качеството на своята работа.