ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО ПОД ЧАСТНИ МАРКИ

Поддържаме договорни отношения с големи винопроизводители в България и Испания, при които можем да организираме изработка на бутилирани вина под частни марки на клиента.