ПРОЕКТИ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

Предоставяме консултации и съдействие при разработването и осъществяването на проекти, свързани с лозарството и винарството, и финансирани по евро-програми.