ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ДОСТАВКИ НА НАЛИВНИ ВИНА

Основен предмет дейността ни е посредничеството при доставки на наливни вина, мъст, концентрат, алкохоли, виноматериали, консумативи и други от Испания и Италия. В отделни случаи осъществяваме доставки като преки вносители, които впоследствие продават от свое име на крайния купувач.

​Нашите широки контакти ни дават достъп до огромни количества наливни вина от най-големите производители в Испания и Италия. Така гарантираме на масовите бутилировачи, че могат да поддържат определени асортименти в много дълги серии с еднакво качество за дълги периоди от време.