КОНСУЛТАЦИИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИ СДЕЛКИ

Оказваме съдействие при създаването и оформянето на цялата необходима документация по сделки за покупко-продажба, внос и износ на вина и алкохоли. Предлагаме консултации по приложимите законови изисквания и митнически процедури, а така също и по стратегиите за навлизане на определен пазар.