МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

Чрез мрежа от партньори можем да консултираме и осъществяваме доставката на ново и използвано оборудване за производство и бутилиране на вино, както и за винени лаборатории.