ГРОЗДОВА МЪСТ И ГРОЗДОВ КОНЦЕНТРАТ

Доставяме мъст и концентрати от бели и червени сортове, какго и от ароматни сортове. Предлагаме и ректифицирани.