БУТИЛКИ

Работим в тясно сътрудничество и при преференциални условия с всички стъкларски заводи в България и Молдова, а така също и голяма част от тези в Италия и Испания.

Имаме партньорски и договорни отношения с компании, притежатели на правата върху редица специфични частни модели бутилки с обеми от 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 и 5.0 литра, като можем да ги осигурим дори в случаи, при които те не се продават на свободен пазар.