ПОЛИТИКА ПО МОСТРИТЕ

С готовност предоставяме мостри при запитване в разумни количества и разнообразие, след обсъждане с клиента. Първоначалните мостри са безплатни и се доставят безплатно, ведно с необходимите анализи и данни за налично количество. Всички последващи доставки на мостри подлежат на следните правила: самите мостри са безплатни, но доставката се заплаща от клиента. При постигане на реална сделка, ние ще прихванем сумата на направените от клиента разходи от неговата фактура.