ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

Нашите преки договорни отношения с водещи професионалисти и компании в областта на дизайна, маркетинговите и консултантските услуги, транспорта и логистиката, лабораторните анализи и бутилирането на алкохолни напитки ни позволяват да извършваме при максимално изгодни условия следните дейности в интерес на своите клиенти и партньори: