ЗА НАС

ЕВРОВИН е компания за посреднически и консултантски услуги в бизнеса с вино, винопродукти, алкохоли, дестилати, консумативи и други свързани дейности.

Нашата специализация е много широка и започва от доставки на наливни вина в огромни обеми и стига до бутилиране на частни марки вино в къси серии. Екипът ни има богат професионален опит в разнообразни сектори на бранша. В състояние сме да предоставим консултации, съдействие, организация, договаряне и документация при всички компоненти и аспекти на сделката, в това число търговски, логистични, правни и други. Независимо колко специфична е необходимостта от продукт или услуга, ние ще намерим решение. 

Работим с много широка партньорска мрежа от разнообразни бизнеси на 5 континента. Поддържаме договорни отношения с организации в областта на лозарството, винопроизводството, бутилирането, печатните услуги, транспортните и логистичните услуги, правните, консултантските и патентните услуги, лабораториите за изотопни и стандартни анализи и други, което ни позволява да решаваме всички въпроси незабавно и професионално. Във всички свои действия следваме политика на ефективност, лоялност и конфиденциалност.