АКТУАЛНИ ОФЕРТИ

Свободните количества вино и цените им са в постоянна динамика. Всички оферти подлежат на окончателно потвърждение при запитване.

Всички цени се разбират под условие екс винарна Испания, филтрирани вина. Възможни са всякакви други обработки срещу допълнително оферирана цена.

Възможна е доставка на много по-голямо разнообразие от продукти или на вариации в спецификациите. За специфичен продукт, направете запитване.
Бяло трапезно вино, традиционна или контролирана ферментация, AT 5.5, 10%-11.5%, цена 2.50-2.90 евро за градус на хектолитър

Бяла база пенливо вино, контролирана ферментация, AT 6, 10%-10.5%, цена 2.90-3.00 евро за градус на хектолитър

Бяло сортово вино Макабео, контролирана ферментация, 11-13%, цена 2.80-3.60 евро за градус на хектолитър

Бяло сортово вино Москател, контролирана ферментация, 11-12%, цена 4.00-5.10 евро за градус на хектолитър

Бяло сортово вино Шардоне, контролирана ферментация, 11.5-13%, цена 5.00-5.50 евро за градус на хектолитър

Бяло сортово вино Совиньон Блан, контролирана ферментация, 11.5-13.6%, цена 4.20-5.20 евро за градус на хектолитър

Бяло сортово вино Вердехо, контролирана ферментация, 11-12.5%, цена 3.00-3.80 евро за градус на хектолитър

Бял сортов купаж от Вердехо-Макабео, контролирана ферментация, 13%, цена 3.10-3.30 евро за градус на хектолитър

Бяло сортово вино Айрен, традиционна или контролирана ферментация, 10-13%, цена 2.30-2.90 евро за градус на хектолитър

Ректифициран гроздов коцентрат 65º, 100% Vitis Vinifera: цена 1.10-1.20 евро за кг


Розе трапезно вино, контролирана ферментация, AT 5.5, IC 0.6-0.7, 12%, цена 2.90-3.00 евро за градус на хектолитър

Розе сортово вино Темпранийо, IC 0.6-0.8, 13.3-14%, цена 2.80-3.30 евро за градус на хектолитър

Червено сортово вино Сира, IC 8-14, 12.5-14%, цена 3.10-3.90 евро за градус на хектолитър

Червено сортово вино Мерло, IC 9-10, 12.5-14%, цена 3.70-5.00 евро за градус на хектолитър

Червен сортов купаж от Мерло-Каберне Совиньон-Сира, IC 14, 13.5%, цена 3.20-3.40 евро за градус на хектолитър

Червен сортов купаж от Сира-Мерло, с дъб, 12.8-13.5%, цена 3.80 евро за градус на хектолитър

Червено сортово вино Каберне Совиньон, IC 7-8, 12.5-14%, цена 3.80-4.60 евро за градус на хектолитър

Червено сортово вино Темпранийо, IC 7-10, 13-14.5%, цена 2.70-3.60 евро за градус на хектолитър

Червен сортов купаж от Темпранийо-Монастрел, с дъб (3 месеца), IC 10, 13.7-14%, цена 3.40-4.30 евро за градус на хектолитър

Червено сортово вино Каберне Совиньон, органично, 13.4%, цена 4.20-4.40 евро за градус на хектолитър

​Червено трапезно вино, IC 4/5, 10%-11.5%, цена 2.80-3.60 евро за градус на хектолитър

Еноцианин, цена 2.80-2.95 евро/кг